ارتباط با کالای برق شایان ۱۳۹۷/۳/۱۸ ۹:۰۳:۴۹

با ما در ارتباط باشید …

اهم فعالیت در تامین ، توزیع و مشاوره مبنی بر بهبود فرآیند رویکرد این فروشگاه به شرح ذیل می باشد:

۱-تامین و توزیع کلیه یراق آلات خطوط شبکه های توزیع برق

۲-تامین و توزیع انواع سیم ، کابل در سطوح ولتاژ فشار ضعیف و متوسط (زمینی-هوایی)

۳-تامین و توزیع کلیه یراق آلات مربوط به کابل خود نگهدار

۴-تامین و توزیع کلیه لوازم و تجهیزات مربوط به پست های فشار متوسط و تابلوهای توزیع و صنعتی

۵-تامین و توزیع لوازم و تجهیزات اندازه گیری و آزمایشگاهی

۶-تامین و توزیع کلیه لوازم و تجهیزات فردی و گروهی ایمنی برق

۷-تامین و توزیع ابزار کار مربوط به شبکه های هوایی ، زمینی و خودنگهدار

۸-تامین و توزیع اقلام تجهیزات حفاظتی ، هوایی و زمینی (فشار ضعیف و فشار متوسط)

۹-تهیه و توزیع کلیه لوازم و تجهیزات مربوط به روشنایی معابر شهری

۱۰-تامین و توزیع و مشاوره در خصوص تابلوهای برق فشار متوسط سنتی ، کمپکت ، GIS و…

۱۱-تامین و توزیع کلیه تجهیزات خاص در شبکه های هوایی و زمینی (سکسیونر ، دیژنکتور ، ریگلوزر ، خطا یاب ، اندازه گیری ، حفاظتی و…)